List of all town's in Algeria with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
161 Bougtob Algeria 34.04052019960304 0.087067 "name"=>"Bougtob", "name:ar"=>"بوقطب", "name:en"=>"Bougtob", "name:fr"=>"Bougtob", "name:ber"=>"ⴱⵓⴳⵟⵓⴱ", "name:kab"=>"Bugṭeb"
162 Bouguirat Algeria 35.75023189971163 0.2566146 "name"=>"Bouguirat", "name:ar"=>"بوقيراط", "name:en"=>"Bouguirat", "name:fr"=>"Bouguirat", "name:ber"=>"ⴱⵓⴳⵉⵔⴰⵟ", "name:kab"=>"Bugiraṭ"
163 Bouhadjar Algeria 36.50341739978913 8.1060862 "name"=>"Bouhadjar", "name:ar"=>"بوحجار", "name:en"=>"Bouhadjar", "name:fr"=>"Bouhadjar", "name:ber"=>"ⴱⵓⵃⴻⴵⴵⴰⵔ", "name:kab"=>"Buḥeǧǧar", "official_name"=>"بوحجار"
164 Bouhamza Algeria 36.445086799782565 4.685503499999999 "name"=>"Bouhamza بوحمزة", "name:ar"=>"بوحمزة", "name:en"=>"Bouhamza", "name:fr"=>"Bouhamza", "name:ber"=>"ⴲⵓⵃⴰⵎⵣⴰ", "name:kab"=>"Buḥemza"
165 Bouhanifia Algeria 35.31510289967461 -0.048624099999999996 "name"=>"Bouhanifia", "name:ar"=>"بوحنيفية", "name:en"=>"Bouhanifia", "name:fa"=>"بوحنیفیه", "name:fr"=>"Bouhanifia", "name:azb"=>"بوحنیفیه", "name:ber"=>"ⴱⵓⵃⴰⵏⵉⴼⵉⵢⴰ", "name:kab"=>"Buḥanifiya"
166 Bouhenni Algeria 35.561547999694845 -0.0885759 "name"=>"Bou Henni", "name:ar"=>"بوهني", "name:en"=>"Bouhenni", "name:fr"=>"Bouhenni", "name:ber"=>"ⴱⵓⵀⵏⵉ", "name:kab"=>"Buhni"
167 Bouhmama Algeria 35.318801299674895 6.746635099999999 "name"=>"Bouhmama", "name:ar"=>"بوحمامة", "name:en"=>"Bouhmama", "name:fr"=>"Bouhmama", "name:ber"=>"ⴱⵓⵃⵎⴰⵎⴰ", "name:kab"=>"Buḥmama"
168 Bouinan Algeria 36.532210199792395 2.9918496000000006 "name"=>"Bouinan", "name:ar"=>"بوعينان", "name:en"=>"Bouinan", "name:fr"=>"Bouinan", "name:ber"=>"ⴱⵓ ⵉⵏⴰⵏ", "name:kab"=>"Bwinan"
169 Bouira Algeria 36.37390119977469 3.9007007 "name"=>"Bouira", "name:ar"=>"البويرة", "name:ca"=>"Bouira", "name:de"=>"Bouira", "name:el"=>"Μπουΐρα", "name:en"=>"Bouira", "name:es"=>"Bouira", "name:fa"=>"بویره", "name:fr"=>"Bouira", "name:it"=>"Bouira", "name:ja"=>"ブイラ", "name:ko"=>"부이라", "name:nl"=>"Bouira", "name:pl"=>"Bouira", "name:ru"=>"Буира", "name:uk"=>"Буїра", "name:ur"=>"بویرہ", "name:zh"=>"布维拉", "name:azb"=>"بویره", "name:ber"=>"ⵝⵓⵠⵉⵔⴻⵜ", "name:kab"=>"Tubiret", "old_name:ar"=>"برج حمزة", "old_name:en"=>"Bordj Hamza", "old_name:fr"=>"Coligny"
170 Bou Ismail Algeria 36.64275799980514 2.6899361999999996 "name"=>"Bou Ismaïl", "name:ar"=>"بو إسماعيل", "name:en"=>"Bou Ismail", "name:fr"=>"Bou Ismaïl", "name:ber"=>"ⴱⵓⵙⵎⴰⵄⵉⵍ", "name:kab"=>"Busmaɛil", "old_name"=>"كاستيليون", "alt_name:ar"=>"بواسماعيل;بو اسماعيل", "old_name:ar"=>"كاستيليون", "old_name:fr"=>"Castiglione"
171 Boukadir Algeria 36.06507459974207 1.1278681000000002 "name"=>"Boukadir", "name:ar"=>"بوقادير", "name:en"=>"Boukadir", "name:fr"=>"Boukadir", "name:ber"=>"ⴱⵓⵇⴰⴷⵉⵔ", "name:kab"=>"Buqadir", "old_name"=>"Charon", "alt_name:ar"=>"بوقدير"
172 Boukanoun Algeria 34.97477039964998 -2.0995852 "name"=>"Boukanoun بوكانون", "name:ar"=>"بوكانون", "name:de"=>"Bukanun", "name:en"=>"Boukanoun", "name:fr"=>"Boukanoun", "alt_name:ar"=>"أبو كانون", "old_name:ar"=>"لازتا", "old_name:fr"=>"Lazeta"
173 Boukhadra Algeria 35.74495179971115 8.034683699999999 "name"=>"Boukhadra", "name:ar"=>"بوخضرة", "name:en"=>"Boukhadra", "name:fr"=>"Boukhadra", "name:ber"=>"ⴱⵓⵅⴻⴹⵔⴰ", "name:kab"=>"Buxeḍra"
174 Boumagueur Algeria 35.50515879969004 5.5525246 "name"=>"Boumagueur", "name:ar"=>"بومقر", "name:en"=>"Boumagueur", "name:fr"=>"Boumagueur", "name:ber"=>"ⴱⵓⵎⴰⴳⴻⵔ", "name:kab"=>"Bumager"
175 Boumahra Ahmed Algeria 36.46040679978428 7.5143095 "name"=>"Boumahra Ahmed", "name:ar"=>"بومهرة أحمد", "name:en"=>"Boumahra Ahmed", "name:fr"=>"Boumahra Ahmed", "name:ber"=>"ⴱⵓⵎⴻⵀⵔⴰ ⵃⵎⴻⴷ", "name:kab"=>"Bu Mehra Ḥmed"
176 Boumedfaa Algeria 36.370031699774245 2.4732963 "name"=>"Boumedfaa", "name:ar"=>"بومدفع", "name:en"=>"Boumedfaa", "name:fr"=>"Boumedfaa", "name:ber"=>"ⴱⵓⵎⴻⴷⴼⴰⵄ"
177 Bounoura Algeria 32.485603699594215 3.7049786000000005 "name"=>"Bounoura ⴱⵓⵏⵓⵔⴰ", "name:ar"=>"بونورة", "name:en"=>"Bounoura", "name:fr"=>"Bounoura", "name:ber"=>"ⴱⵓⵏⵓⵔⴰ", "name:kab"=>"Bunura"
178 Bouteldja Algeria 36.78558229982204 8.1990268 "name"=>"Bouteldja", "name:ar"=>"بوثلجة", "name:en"=>"Bouteldja", "name:fr"=>"Bouteldja", "name:ber"=>"ⴱⵓⵜⴻⵍⴵⴰ", "name:kab"=>"Butelǧa"
179 Boutlelis Algeria 35.572939899695825 -0.8998451999999998 "name"=>"Boutlelis", "name:ar"=>"بوتليليس", "name:en"=>"Boutlelis", "name:fa"=>"بوتلیلیس", "name:fr"=>"Boutlelis", "name:azb"=>"بوتلیلیس", "name:ber"=>"ⴱⵓⵜⵍⵉⵍⵉⵙ", "name:kab"=>"Butlilis"
180 Bouzareah Algeria 36.790371999822625 3.0166196999999997 "name"=>"Bouzareah", "name:ar"=>"بوزريعة", "name:en"=>"Bouzareah", "name:fr"=>"Bouzareah", "name:ber"=>"ⴱⵓⵣⴰⵔⵔⵉⵄⴰ", "name:kab"=>"Buzerriεa"
List of all Countries in Algeria

List of all States in Algeria

List of all Districts in Algeria

List of all Regions in Algeria

List of all Counties in Algeria

List of all Islands in Algeria

List of all Cities in Algeria

List of all Towns in Algeria

List of all Suburbs in Algeria