List of all town's in Algeria with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
101 Ben M'Hidi Algeria 36.77045789982023 7.905314199999999 "name"=>"Ben M'Hidi", "name:ar"=>"بن مهيدي", "name:en"=>"Ben M'Hidi", "name:fr"=>"Ben M'Hidi", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏ ⵎⵀⵉⴷⵉ", "name:kab"=>"Ben Mhidi"
102 Ben Srour Algeria 35.040443099654425 4.5633795 "name"=>"Ben Srour", "name:ar"=>"بن سرور", "name:en"=>"Ben Srour", "name:fr"=>"Ben S'rour", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏ ⵙⵔⵓⵔ", "name:kab"=>"Ben Srur"
103 Benaceur Algeria 33.11052129958744 6.442110699999999 "name"=>"Benaceur", "name:ar"=>"بن ناصر", "name:en"=>"Benaceur", "name:fr"=>"Benaceur", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏ ⵍⴰⵚⴻⵔ", "name:kab"=>"Ben Naṣer"
104 Beni Amrane Algeria 36.667848099808076 3.5918610999999996 "name"=>"Beni Amrane", "name:ar"=>"بني عمران", "name:en"=>"Beni Amrane", "name:fr"=>"Beni Amrane", "name:ber"=>"ⴰⵉⵜ ⵄⵎⵔⴰⵏ", "name:kab"=>"At Ɛemran"
105 Beni Aziz Algeria 36.464506199784736 5.649013899999999 "name"=>"Beni Aziz", "name:ar"=>"بني عزيز", "name:fr"=>"Beni Aziz", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵄⴰⵣⵉⵣ"
106 Beni Chebana Algeria 36.468426199785185 4.8684047 "ref"=>"1909", "name"=>"Beni Chebana ⴱⵏⵉ ⵛⴻⴱⴱⴰⵏⴰ بني شبانة", "name:ar"=>"بني شبانة", "name:en"=>"Beni Chebana", "name:fr"=>"Beni Chebana", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵛⴻⴱⴱⴰⵏⴰ", "name:kab"=>"It Cbana"
107 Beni Dergoun Algeria 35.793341599715625 0.8012379999999999 "name"=>"Beni Dergoun بني درقن", "name:ar"=>"بني درقن", "name:el"=>"Μπένι Ντεργκούν", "name:en"=>"Beni Dergoun", "name:fa"=>"بنی درقن", "name:fr"=>"Beni Dergoun", "name:ks"=>"بنی درقن", "name:ur"=>"بنی درقن", "name:azb"=>"بنی درقن", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏⵉ ⴷⴻⵔⴳⴻⵏ", "name:kab"=>"Beni Dergen", "name:pnb"=>"بنی درقن"
108 Beni Haoua Algeria 36.530445099792196 1.5692625999999998 "name"=>"Beni Haoua ⴰⵢⵜ ⵃⴻⵡⵡⴰ بني حواء", "name:ar"=>"بنى حواء", "name:en"=>"Beni Haoua", "name:fr"=>"Beni Haoua", "name:ber"=>"ⴰⵢⵜ ⵃⴻⵡⵡⴰ", "name:kab"=>"Ayt Ḥewwa"
109 Beni Ksila Algeria 36.88198899983372 4.664389199999999 "name"=>"Beni Ksila", "name:ar"=>"بني كسيلة", "name:fr"=>"Beni Ksila", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⴽⵙⵉⵍⴰ", "name:kab"=>"Beni Ksila"
110 Beni Mered Algeria 36.5235259997914 2.8616101999999994 "name"=>"Beni Mered", "name:ar"=>"بني مراد", "name:de"=>"Beni Mered", "name:el"=>"Μπένι Μέρεντ", "name:en"=>"Beni Mered", "name:fr"=>"Beni Mered", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵎⴰⵔⴻⴷ", "name:kab"=>"Bni Mared"
111 Beni Messous Algeria 36.77961609982133 2.9753935999999994 "name"=>"Beni Messous", "name:ar"=>"بني مسوس", "name:en"=>"Beni Messous", "name:fr"=>"Beni Messous", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵎⴻⵙⵙⵓⵙ", "name:kab"=>"Beni Messous"
112 Beni Mouhli Algeria 36.51620439979057 4.909742099999999 "name"=>"Beni Mouhli ⴰⵜ ⵎⵓⵃⵍⵉ بني محلي", "name:ar"=>"بني محلي", "name:en"=>"Beni Mouhli", "name:fr"=>"Beni Mouhli", "name:ber"=>"ⴰⵜ ⵎⵓⵃⵍⵉ", "name:kab"=>"At Muḥli"
113 Beni Ouartilane Algeria 36.442258499782255 4.855742499999999 "name"=>"Beni Ouartilane ⵉⵝ ⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ بني ورثيلان", "name:ar"=>"بني ورثيلان", "name:en"=>"Beni Ouartilane", "name:fr"=>"Beni Ouartilane", "name:ber"=>"ⵉⵝ ⵡⴻⵔⵜⵉⵍⴰⵏ", "name:kab"=>"It Wertiran", "old_name"=>"El Djemâa", "alt_name:ar"=>"بني ورتيلان"
114 Beni Oulbane Algeria 36.626025999803204 6.640060799999999 "name"=>"Beni Oulbane ⴱⴻⵏⵉ ⵡⴻⵍⴱⴰⵏ بنى ولبان", "name:ar"=>"بني ولبان", "name:en"=>"Beni Oulbane", "name:fr"=>"Beni Oulbane", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏⵉ ⵡⴻⵍⴱⴰⵏ", "name:kab"=>"Beni Welban"
115 Beni Ounif Algeria 32.05018909960675 -1.2486807999999998 "name"=>"Beni Ounif", "name:ar"=>"بني ونيف", "name:de"=>"Bani Wunif", "name:en"=>"Beni Ounif", "name:fa"=>"بنی ونیف", "name:fr"=>"Béni Ounif", "name:azb"=>"بنی ونیف", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵡⴻⵏⵏⵉⴼ", "name:kab"=>"At Wennif", "alt_name:ar"=>"بني أونيف"
116 Beni Slimane Algeria 36.23072299975923 3.3104152999999994 "name"=>"Beni Slimane ⴱⴻⵏⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ بني سليمان", "name:ar"=>"بني سليمان", "name:en"=>"Beni Slimane", "name:fr"=>"Beni Slimane", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ", "name:kab"=>"Beni Sliman"
117 Beni Tamou Algeria 36.537470499793 2.8206529 "name"=>"Beni Tamou", "name:ar"=>"بني تامو", "name:en"=>"Beni Tamou", "name:fr"=>"Beni Tamou", "name:ber"=>"ⴱⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓ", "name:kab"=>"Bni Tamu"
118 Beni Yagoub Algeria 34.46818699962069 2.7870809 "name"=>"Beni Yagoub", "name:ar"=>"بنى يعقوب", "name:en"=>"Beni Yagoub", "name:fr"=>"Beni Yagoub", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏⵉ ⵢⴻⵄⵇⵓⴱ"
119 Beni Yenni Algeria 36.5829451997982 4.1964738 "name"=>"Aït Yenni", "name:ar"=>"آيت يني", "name:en"=>"Beni Yenni", "name:fr"=>"Aït Yenni", "loc_name"=>"At Yenni", "name:ber"=>"ⴰⵝ ⵢⴰⵏⵉ", "name:kab"=>"At Yenni", "alt_name:fr"=>"Beni Yenni"
120 Beni Zentis Algeria 36.11153069974681 0.6639244999999999 "name"=>"Beni Zentis", "name:ar"=>"بني زنتيس", "name:en"=>"Beni Zentis", "name:fr"=>"Beni Zentis", "name:ber"=>"ⴱⴻⵏⵉ ⵣⴻⵏⵜⵉⵙ", "name:kab"=>"Beni Zentis"
List of all Countries in Algeria

List of all States in Algeria

List of all Districts in Algeria

List of all Regions in Algeria

List of all Counties in Algeria

List of all Islands in Algeria

List of all Cities in Algeria

List of all Towns in Algeria

List of all Suburbs in Algeria