List of all town's in Algeria with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
141 Bordj Ben Azzouz Algeria 34.69571619963272 5.361256199999999 "name"=>"Bordj Ben Azzouz", "name:ar"=>"برج بن عزوز", "name:en"=>"Bordj Ben Azzouz", "name:fr"=>"Bordj Ben Azzouz", "name:ber"=>"ⴱⴻⵔⴵ ⴱⴻⵏ ⴰⵣⵓⵣ", "name:kab"=>"Burǧ Ɛazzuz"
142 Bordj Bounaama Algeria 35.850502499721 1.6170851 "name"=>"Bordj Bou Naama ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓⵏⵄⴰⵎⴰ برج بونعامة", "name:ar"=>"برج بونعامة", "name:en"=>"Bordj Bounaama", "name:fr"=>"Bordj Bou Naama", "name:ber"=>"ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓⵏⵄⴰⵎⴰ", "name:kab"=>"Burǧ Bunɛama", "old_name"=>"Molière"
143 Bordj El Emir Abdelkader Algeria 35.86529779972241 2.2674341 "name"=>"TAZA-Bordj El Emir Abdelkader تازا-برج الأمير عبد القادر", "name:ar"=>"برج الأمير عبد القادر", "name:en"=>"Bordj El Emir Abdelkader", "name:fr"=>"Bordj El Emir Abdelkader", "old_name"=>"Taza", "old_name:ar"=>"تازا"
144 Bordj Ghedir Algeria 35.89918929972568 4.899182 "name"=>"Bordj Ghedir", "name:ar"=>"برج الغدير", "name:en"=>"Bordj Ghedir", "name:fr"=>"Bordj Ghedir", "name:ber"=>"ⴱⵓⵔⴵ ⵖⴷⵉⵔ"
145 Bordj Menaiel Algeria 36.743236399816986 3.7175664999999998 "name"=>"Bordj Menaiel", "name:ar"=>"برج منايل", "name:en"=>"Bordj Menaiel", "name:fr"=>"Bordj Menaïel", "name:ber"=>"ⵍⴱⴻⵔⵊ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴻⵏ", "name:kab"=>"Burǧ Mnayel"
146 Bordj Mira Algeria 36.54766759979416 5.275966899999999 "name"=>"Bordj Mira", "name:ar"=>"برج ميرة", "name:en"=>"Bordj Mira", "name:fr"=>"Bordj Mira", "name:ber"=>"ⴱⵓⵔⴵ ⵎⵉⵔⴰ"
147 Bordj Sabat Algeria 36.401839299777755 7.0456039 "name"=>"Bordj Sabat", "name:ar"=>"برج صباط", "name:en"=>"Bordj Sabat", "name:fr"=>"Bordj Sabat", "name:ber"=>"ⴱⵓⵔⴵ ⵙⴻⴱⴱⴰⵟ"
148 Bordj Zemmoura Algeria 36.26773089976316 4.8411698 "name"=>"Bordj Zemoura ⴱⵓⵔⴵ ⵣⴻⵎⵎⵓⵔⴰ برج زمورة", "name:ar"=>"برج زمورة", "name:de"=>"Bordj Zemmoura", "name:en"=>"Bordj Zemmoura", "name:fr"=>"Bordj Zemoura", "name:ber"=>"ⴱⵓⵔⴵ ⵣⴻⵎⵎⵓⵔⴰ", "name:kab"=>"Burǧ Zemmura"
149 Bou Ismail Algeria 36.64275799980514 2.6899361999999996 "name"=>"Bou Ismaïl", "name:ar"=>"بو إسماعيل", "name:en"=>"Bou Ismail", "name:fr"=>"Bou Ismaïl", "name:ber"=>"ⴱⵓⵙⵎⴰⵄⵉⵍ", "name:kab"=>"Busmaɛil", "old_name"=>"كاستيليون", "alt_name:ar"=>"بواسماعيل;بو اسماعيل", "old_name:ar"=>"كاستيليون", "old_name:fr"=>"Castiglione"
150 Bouandas Algeria 36.494129599788074 5.101239400000001 "name"=>"Bouandas ⴲⵓⵄⴰⵏⴷⴰⵙ بوعنداس", "name:ar"=>"بوعنداس", "name:en"=>"Bouandas", "name:fr"=>"Bouandas", "name:ber"=>"ⴲⵓⵄⴰⵏⴷⴰⵙ"
151 Bouarfa Algeria 36.46389049978466 2.8126394 "name"=>"Bouarfa", "name:ar"=>"بوعرفة", "name:de"=>"Bouarfa", "name:el"=>"Μπουάρφα", "name:en"=>"Bouarfa", "name:fr"=>"Bouarfa", "name:ber"=>"ⴱⵓ ⵄⴻⵕⴼⴰ", "name:kab"=>"Buɛerfa"
152 Bouchagroune Algeria 34.720655899634146 5.4677964999999995 "name"=>"Bouchagroune", "name:ar"=>"بوشقرون", "name:en"=>"Bouchagroune", "name:fa"=>"بوشقرون", "name:fr"=>"Bouchagroune", "name:ur"=>"بوشقرون", "name:azb"=>"بوشقرون", "name:ber"=>"ⴱⵓⵛⴻⴳⵔⵓⵏ", "name:kab"=>"Bucegrun", "alt_name:ar"=>"بو شقرون", "name:kab-Arab"=>"بوشڤرون"
153 Boucheghouf Algeria 36.47048209978541 7.7290561 "name"=>"Boucheghouf", "name:ar"=>"بوشقوف", "name:en"=>"Boucheghouf", "name:fr"=>"Bouchegouf", "name:ber"=>"ⴱⵓ ⵛⴻⵇⵇⵓⴼ", "name:kab"=>"Buceqquf", "old_name"=>"Duvivier"
154 Boudjellil Algeria 36.34986539977204 4.4141916 "name"=>"Boudjellil بوجليل", "name:ar"=>"بوجليل", "name:en"=>"Boudjellil", "name:fr"=>"Boudjellil", "name:ber"=>"ⴲⵓⴵⵍⵉⵍ", "name:kab"=>"Bujlil"
155 Boudouaou Algeria 36.727202999815084 3.4083819999999996 "name"=>"Boudouaou", "name:ar"=>"بودواو", "name:en"=>"Boudouaou", "name:fr"=>"Boudouaou", "name:ber"=>"ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ", "name:kab"=>"Budwaw"
156 Boufarik Algeria 36.57555229979736 2.9128963 "name"=>"Boufarik", "name:ar"=>"بوفاريك", "name:en"=>"Boufarik", "name:fr"=>"Boufarik", "name:ber"=>"ⴱⵓ ⴼⴰⵔⵉⴽ", "name:kab"=>"Bufarik"
157 Boufatis Algeria 35.679140599705164 -0.4117684 "name"=>"Boufatis ⴱⵓⴼⴰⵟⵉⵙ بوفاطيس", "name:ar"=>"بوفاطيس", "name:en"=>"Boufatis", "name:fr"=>"Boufatis", "name:ber"=>"ⴱⵓⴼⴰⵟⵉⵙ", "name:kab"=>"Bufatis"
158 Bougaa Algeria 36.33222639977013 5.089589699999999 "name"=>"Bougaa ⴱⵓⴳⴰⵄⴰ بوقاعة", "name:ar"=>"بوقاعة", "name:en"=>"Bougaa", "name:fr"=>"Bougaa", "name:ber"=>"ⴱⵓⴳⴰⵄⴰ", "name:kab"=>"Bugeɛɛa"
159 Bougara Algeria 36.54486519979384 3.0869346 "name"=>"Bougara", "name:ar"=>"بوقرة", "name:en"=>"Bougara", "name:fr"=>"Bougara", "name:ber"=>"ⴱⵓⴳⴻⵔⵔⴰ", "name:kab"=>"Bugerra"
160 Boughezoul Algeria 35.70303259970731 2.8431693 "name"=>"Boughezoul ⴱⵓⴳⴻⵣⵣⵓⵍ بوغزول", "name:ar"=>"بوڤزول", "name:en"=>"Boughezoul", "name:fr"=>"Boughezoul", "name:ber"=>"ⴱⵓⴳⴻⵣⵣⵓⵍ", "name:kab"=>"Bugezzul"
List of all Countries in Algeria

List of all States in Algeria

List of all Districts in Algeria

List of all Regions in Algeria

List of all Counties in Algeria

List of all Islands in Algeria

List of all Cities in Algeria

List of all Towns in Algeria

List of all Suburbs in Algeria