List of all town's in Jordan with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
1 Ajloun Jordan 32.33232939959791 35.7520522 "name"=>"عجلون", "name:ar"=>"عجلون", "name:de"=>"Ajloun", "name:en"=>"Ajloun", "name:fr"=>"Ajloun", "name:ru"=>"Аджлун", "int_name"=>"‘Ayn Jannā;Ayn Janna;Ain Janna"
2 Ajloun Jordan 32.33157705435967 35.75381586535771 "name"=>"عجلون", "name:ar"=>"عجلون", "name:de"=>"Ajloun", "name:en"=>"Ajloun", "name:fr"=>"Ajloun", "name:ru"=>"Аджлун", "int_name"=>"‘Ayn Jannā;Ayn Janna;Ain Janna"
3 Al Karak Jordan 31.184722199649272 35.7047218 "name"=>"الكرك", "name:ar"=>"الكرك", "name:de"=>"Al Karak", "name:en"=>"Al Karak", "name:fr"=>"Al Karak", "name:he"=>"כרכ", "name:hi"=>"करक", "name:ru"=>"Эль-Карак"
4 Al Karak Jordan 31.184699472367267 35.70467813812 "name"=>"الكرك", "name:ar"=>"الكرك", "name:cs"=>"Al Karak", "name:de"=>"Al Karak", "name:en"=>"Al Karak", "name:fa"=>"کرک", "name:fr"=>"Al Karak", "name:he"=>"כרכ", "name:ru"=>"Эль-Карак", "name:ur"=>"الکرک", "name:pnb"=>"کرک"
5 Al Mafraq Jordan 32.34236189959764 36.20752819999999 "name"=>"المفرق", "name:de"=>"Mafrak", "name:en"=>"Al Mafraq", "name:fr"=>"Mafraq", "name:he"=>"מפרק", "name:ru"=>"Эль-Мафрак", "int_name"=>"Al Mafraq"
6 Al Mafraq Jordan 32.33747983616594 36.20731102999695 "name"=>"المفرق", "name:de"=>"Mafrak", "name:en"=>"Al Mafraq", "name:fr"=>"Marfaq", "name:he"=>"מפרק", "name:ru"=>"Эль-Мафрак", "int_name"=>"Al Mafraq"
7 Al Nueiyima Jordan 32.420242499595695 35.9130653 "name"=>"النعيمة", "name:ar"=>"النعيمة", "name:de"=>"Al Nueiyima", "name:en"=>"Al Nueiyima", "name:fr"=>"Al Nueiyima", "int_name"=>"En Nu‘eiyīma; An Nu'ayyimah; Al Nueiyima"
8 Al Quweira Jordan 29.805227099757516 35.311861 "name"=>"القويرة", "name:ar"=>"القويرة", "name:de"=>"Al Quweira", "name:en"=>"Al Quweira", "name:fr"=>"Al Quweira"
9 Al Ramtha Jordan 32.553055721860616 36.00898097576447 "name"=>"الرمثا", "name:ar"=>"الرمثا", "name:de"=>"Al Ramtha", "name:en"=>"Al Ramtha", "name:fr"=>"Al Ramtha", "name:ru"=>"Эр-Рамта", "int_name"=>"Ar Ramthā; Al Ramtha; Al Remtha"
10 Al Salt Jordan 32.03641522811138 35.7182622092995 "name"=>"السلط", "name:ar"=>"السلط", "name:de"=>"Al Salt", "name:en"=>"Al Salt", "name:fr"=>"Al Salt", "name:he"=>"סלט", "name:ru"=>"Ас-Сальт", "int_name"=>"As Salţ; Al Salt; Ramoth Gilad"
11 Al Salt Jordan 32.039077899607165 35.72698429999999 "name"=>"السلط", "name:ar"=>"السلط", "name:de"=>"Al Salt", "name:en"=>"Al Salt", "name:fr"=>"Al Salt", "name:he"=>"סלט", "name:ru"=>"Ас-Сальт", "int_name"=>"As Salţ; Al Salt; Ramoth Gilad"
12 Al Tafile Jordan 30.833332999672603 35.59999989999999 "name"=>"الطفيلة", "name:ar"=>"الطفيلة", "name:de"=>"Tafila", "name:en"=>"Al Tafile", "name:fr"=>"Al Tafile", "name:hi"=>"टफिला", "name:ru"=>"Эт-Тафила", "int_name"=>"El Tafile;Al Tafile;Al Tafilah;Tafile, Tofel;Tufailah"
13 Al Tafile Jordan 30.833282861661928 35.59953382344799 "name"=>"الطفيلة", "name:ar"=>"الطفيلة", "name:de"=>"Al Tafile", "name:en"=>"Al Tafile", "name:fr"=>"Al Tafile", "name:ru"=>"Эт-Тафила", "int_name"=>"El Tafile;Al Tafile;Al Tafilah;Tafile, Tofel;Tufailah"
14 Al-Turah Jordan 32.6394346995913 35.98950719999999 "name"=>"الطره", "name:en"=>"Al-Turah", "name:es"=>"At-Turrah", "name:fr"=>"At Turrah", "name:sv"=>"Aţ Ţurrah", "name:ceb"=>"Aţ Ţurrah"
15 Anjara Jordan 32.304895149137735 35.74921298716637 "name"=>"عنجرة", "name:ar"=>"عنجرة", "name:de"=>"Anjara", "name:en"=>"Anjara", "name:fr"=>"Anjara", "name:ru"=>"Анджара", "int_name"=>"‘Anjara; Anjara; Anjarah"
16 Anjara Jordan 32.3065802995986 35.7556912 "name"=>"عنجرة", "name:ar"=>"عنجرة", "name:de"=>"Anjara", "name:en"=>"Anjara", "name:es"=>"Anjara", "name:fr"=>"Anjara", "name:hi"=>"अंजारा", "name:ru"=>"Анджара", "int_name"=>"‘Anjara;Anjara;Anjarah"
17 Ar Ramtha Jordan 32.55916699959272 36.006944 "name"=>"الرمثا", "name:ar"=>"الرمثا", "name:de"=>"Al Ramtha", "name:en"=>"Ar Ramtha", "name:fr"=>"Ar Ramtha", "name:ru"=>"Эр-Рамта", "int_name"=>"Ar Ramthā;Al Ramtha;Al Remtha"
18 Ayn al Basha Jordan 32.059999999606404 35.83083299999999 "name"=>"عين الباشا", "name:ar"=>"عين الباشا", "name:de"=>"Ayn al Basha", "name:en"=>"Ayn al Basha", "name:fr"=>"Ayn al Basha", "int_name"=>"‘Ayn al Bāshā; Ayn al Basha"
19 Azraq Al Shishan Jordan 31.8831557996132 36.8248248 "name"=>"أزرق الشيشان", "name:ar"=>"أزرق الشيشان", "name:en"=>"Azraq Al Shishan", "name:fr"=>"Azraq Al Shishan"
20 Dabouq Jordan 31.98805919960904 35.8113021 "name"=>"دابوق", "name:ar"=>"دابوق", "name:en"=>"Dabouq", "name:fr"=>"Dabouq"
List of all Countries in Jordan

List of all States in Jordan

List of all Districts in Jordan

List of all Regions in Jordan

List of all Counties in Jordan

List of all Islands in Jordan

List of all Cities in Jordan

List of all Towns in Jordan

List of all Suburbs in Jordan