List of all town's in Algeria with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
361 Kherrata Algeria 36.49362619978801 5.2771041 "name"=>"Kherrata ⵅⴻⵔⵔⴰⵟⴰ خراطة", "name:ar"=>"خراطة", "name:en"=>"Kherrata", "name:fa"=>"خراطه", "name:fr"=>"Kherrata", "name:he"=>"חררטה", "name:azb"=>"خراطه", "name:ber"=>"ⵅⴻⵔⵔⴰⵟⴰ", "name:kab"=>"Xerraṭṭa"
362 Khezara Algeria 36.36812949977404 7.5278729 "name"=>"Khezara", "name:ar"=>"خزارة", "name:en"=>"Khezara", "name:fr"=>"Khezara", "name:ber"=>"ⵍⴻⵅⵣⴰⵔⴰ", "name:kab"=>"Lexzara"
363 Khraicia Algeria 36.67718679980918 2.98177 "name"=>"Khraïcia", "name:ar"=>"خرايسية", "name:en"=>"Khraicia", "name:fr"=>"Khraïcia", "name:ber"=>"ⵅⵔⴰⵢⵙⵢⴰ", "name:kab"=>"Xraysia"
364 Koléa Algeria 36.63736569980451 2.7691259999999995 "name"=>"Koléa القليعة", "name:ar"=>"القليعة", "name:bg"=>"Колеа", "name:en"=>"Koléa", "name:es"=>"Koléa", "name:fr"=>"Koléa", "name:it"=>"Koléa", "name:ms"=>"Kolea", "name:pt"=>"Koléa", "name:ro"=>"Koléa", "name:sv"=>"Koléa", "name:vi"=>"Koléa", "name:ber"=>"ⵍⴻⵇⵍⵉⵄⴰ", "name:kab"=>"Leqliɛa"
365 Kouinine Algeria 33.403785499589006 6.8264542 "name"=>"Kouinine", "name:ar"=>"كوينين", "name:el"=>"Κουινίνε", "name:en"=>"Kouinine", "name:fr"=>"Kouinine", "name:ber"=>"ⴽⵡⵉⵏⵉⵏ", "name:kab"=>"Kwinin"
366 Ksar Chellala Algeria 35.21434529966692 2.3129403 "name"=>"Ksar Chellala", "name:ar"=>"قصر الشلالة", "name:en"=>"Ksar Chellala", "name:fr"=>"Ksar Chellala", "name:ber"=>"ⵇⵚⴻⵔ ⵛⴻⵍⵍⴰⵍⴰ", "name:kab"=>"Qṣer Cellala"
367 Ksar El Boukhari Algeria 35.886322699724424 2.7501579999999994 "name"=>"Ksar El Boukhari", "name:ar"=>"قصر البخاري", "name:en"=>"Ksar El Boukhari", "name:fr"=>"Ksar El Boukhari", "name:ber"=>"ⵇⵚⴻⵔ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ", "name:kab"=>"Qṣer Lbuxari"
368 Ksar El Hirane Algeria 33.78747499959571 3.1406529 "name"=>"Ksar El Hirane ⵇⵚⴻⵔ ⵍⵃⵉⵔⴰⵏ قصر الحيران", "name:ar"=>"قصر الحيران", "name:el"=>"Κσαρ Εελ Χιράνε", "name:en"=>"Ksar El Hirane", "name:fr"=>"Ksar El Hirane", "name:ber"=>"ⵇⵚⴻⵔ ⵍⵃⵉⵔⴰⵏ", "name:kab"=>"Qṣer Lḥiran"
369 Ksar Sbahi Algeria 36.08153449974374 7.2581916 "name"=>"Ksar Sbahi", "name:ar"=>"قصر الصبيحي", "name:en"=>"Ksar Sbahi", "name:fr"=>"Ksar Sbahi", "name:ber"=>"ⵇⵚⴻⵔ ⵚⴻⴱⴱⴰⵃⵉ", "name:kab"=>"Qṣer Ṣebbaḥi", "alt_name:ar"=>"قصر الصبيحي", "alt_name:fr"=>"Ksar El Sbihi"
370 Lakhdaria Algeria 36.56448269979608 3.5967523 "name"=>"Lakhdaria", "name:ar"=>"الأخضرية", "name:en"=>"Lakhdaria", "name:fr"=>"Lakhdaria", "name:ber"=>"ⵍⴻⵅⴹⴰⵔⵉⵢⴰ", "name:kab"=>"At Ulmu", "old_name"=>"Palestro"
371 Larbaa Algeria 36.56278579979589 3.1565757999999997 "name"=>"Larbaa", "name:ar"=>"الأربعاء", "name:en"=>"Larbaa", "name:fr"=>"Larbaa", "name:ber"=>"ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ", "name:kab"=>"Larebɛa N At Musa"
372 Larbaa Nath Irathen Algeria 36.63749179980453 4.2028466 "name"=>"Larbâa n Ath Irathen", "name:ar"=>"الأربعاء ناث إيراثن", "name:en"=>"Larbaa Nath Irathen", "name:fr"=>"Larbâa N'Aït Irathen", "name:ber"=>"ⵍⴰⵔⴲⵄⴰ ⵏ ⴰⵝ ⵢⵉⵔⴰⵝⴻⵏ", "name:kab"=>"Larebɛa n At Yiraten", "alt_name:ar"=>"لاربعا نايت ييراثن"
373 Larbatache Algeria 36.63680809980446 3.3718773999999994 "name"=>"Larbatache", "name:ar"=>"لربعطاش", "name:en"=>"Larbatache", "name:fr"=>"Larbatache", "name:ber"=>"ⵍⴰⵔⴲⴰⵄⵟⴰⵛ", "name:kab"=>"Larbeεṭac"
374 Lardjem Algeria 35.74802949971143 1.5480772 "name"=>"Lardjem ⵍⴻⵔⴵⴰⵎ لرجام", "name:ar"=>"لرجام", "name:en"=>"Lardjem", "name:fr"=>"Lardjem", "name:ber"=>"ⵍⴻⵔⴵⴰⵎ", "name:kab"=>"Lerǧam"
375 Magra Algeria 35.616364699699595 5.1014147 "name"=>"Magra", "name:ar"=>"مقرة", "name:de"=>"Magra", "name:en"=>"Magra", "name:fa"=>"مقره", "name:fr"=>"Magra", "name:azb"=>"مقره", "name:ber"=>"ⵎⴰⴳⵔⴰ", "name:kab"=>"Magra"
376 Magrane Algeria 33.56255989959113 6.9309389999999995 "name"=>"Magrane", "name:ar"=>"المڨرن", "name:de"=>"Magrane", "name:el"=>"Μαγκράνε", "name:en"=>"Magrane", "name:fr"=>"Magrane", "name:ber"=>"ⵎⴰⴳⵔⴻⵏ", "name:kab"=>"Magren"
377 Mahdia Algeria 35.430569099683844 1.7549535 "name"=>"Mahdia", "name:ar"=>"مهدية", "name:en"=>"Mahdia", "name:fr"=>"Mahdia", "name:ber"=>"ⵎⴻⵀⴷⵉⵢⵢⴰ", "name:kab"=>"Mehdeyya", "old_name"=>"Burdeau"
378 Mahelma Algeria 36.68236289980978 2.87765 "name"=>"Mahelma", "name:ar"=>"المعالمة", "name:en"=>"Mahelma", "name:fr"=>"Mahelma", "name:ber"=>"ⵎⴰⵃⴻⵍⵎⴰ", "name:kab"=>"Mḥalma"
379 Mamounia Algeria 35.424797799683375 0.141363 "name"=>"Mamounia", "name:ar"=>"المامونية", "name:en"=>"Mamounia", "name:fr"=>"El-Mamounia", "name:ber"=>"ⵎⴰⵎⵓⵏⵉⵢⴰ", "name:kab"=>"Mamuniya"
380 Mansourah Algeria 34.873317199643395 -1.3302646999999999 "name"=>"Mansourah", "name:ar"=>"منصورة", "name:en"=>"Mansourah", "name:fr"=>"Mansourah", "name:ber"=>"ⵎⴻⵏⵙⵓⵔⴰ", "name:kab"=>"Menṣura"
List of all Countries in Algeria

List of all States in Algeria

List of all Districts in Algeria

List of all Regions in Algeria

List of all Counties in Algeria

List of all Islands in Algeria

List of all Cities in Algeria

List of all Towns in Algeria

List of all Suburbs in Algeria