List of all suburb's in Georgia with Latitude and Longitude# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
101 Kundzuli Georgia 42.14720660428854 41.66383920250753 "name"=>"კუნძული", "name:en"=>"Kundzuli", "name:ka"=>"კუნძული", "name:ru"=>"Кундзули"
102 Kvernaki Georgia 41.98013265375074 44.121235101786034 "name"=>"კვერნაკი", "name:en"=>"Kvernaki", "name:ka"=>"კვერნაკი", "name:ru"=>"Квернаки"
103 Kvernaki Georgia 41.979071800484675 44.12207070000001 "name"=>"კვერნაკი", "name:en"=>"Kvernaki", "name:ka"=>"კვერნაკი", "name:ru"=>"Квернаки"
104 Kyalasur Georgia 42.97882150053603 41.06574160000001 "name"=>"Кьалашәыр - Кяласур", "name:ab"=>"Кьалашәыр", "name:en"=>"Kyalasur", "name:ka"=>"კელასური", "name:ru"=>"Кяласур"
105 Kyalasur Georgia 42.98094570272372 41.06699780426085 "name"=>"Кьалашәыр - Кяласур", "name:ab"=>"Кьалашәыр", "name:en"=>"Kyalasur", "name:ka"=>"კელასური", "name:ru"=>"Кяласур"
106 Lilo District Georgia 41.68055050046037 44.9834339 "name"=>"ლილოს დასახლება", "name:en"=>"Lilo District", "name:ka"=>"ლილოს დასახლება", "name:ru"=>"Лило", "int_name"=>"Lilos Dasakhleba"
107 Lilo District Georgia 41.68041164666685 44.98133084452757 "name"=>"ლილოს დასახლება", "name:en"=>"Lilo District", "name:ka"=>"ლილოს დასახლება", "name:ru"=>"Лило"
108 Lisi Green Town Georgia 41.73968562471736 44.75682056253504 "name"=>"მწვანე ქალაქი ლისი", "name:en"=>"Lisi Green Town", "name:ka"=>"მწვანე ქალაქი ლისი"
109 Lotkini Georgia 41.73543565268433 44.81610820241964 "name"=>"ლოტკინი", "name:en"=>"Lotkini", "name:ka"=>"ლოტკინი", "name:ru"=>"Лоткини"
110 Lotkini Georgia 41.73585390046514 44.81741439999999 "name"=>"ლოტკინი", "name:de"=>"Lotkini", "name:en"=>"Lotkini", "name:ka"=>"ლოტკინი", "name:ru"=>"Лоткини"
111 Magnetiti Georgia 41.997530000486066 41.76046970000001 "name"=>"მაგნეტიტი", "name:de"=>"Magnetiti", "name:en"=>"Magnetiti", "name:ka"=>"მაგნეტიტი", "name:ru"=>"Магнетити", "int_name"=>"Magnetiti"
112 Magnetiti Georgia 41.99295986069674 41.76332168196513 "name"=>"მაგნეტიტი", "name:de"=>"Magnetiti", "name:en"=>"Magnetiti", "name:ru"=>"Магнетити", "int_name"=>"Magnetiti"
113 Makhinjauri Georgia 41.67367640045976 41.6941421 "name"=>"მახინჯაური", "name:en"=>"Makhinjauri", "name:ka"=>"მახინჯაური", "name:ru"=>"Махинджаури", "name:uk"=>"Махінджаурі"
114 Maltayva Georgia 42.11710976320106 41.691987105779546 "name"=>"მალთაყვა", "name:en"=>"Maltayva", "name:ka"=>"მალთაყვა", "name:ru"=>"Малтаква"
115 Mari Canal I Settlement Georgia 41.53183700044689 45.01243439999999 "name"=>"მარის არხის I დასახლება", "name:de"=>"Marienkanal I. Siedlung", "name:en"=>"Mari Canal I Settlement", "name:ka"=>"მარის არხის I დასახლება"
116 Mari Canal I Settlement Georgia 41.52860765224284 45.01570233260798 "name"=>"მარის არხის I დასახლება", "name:de"=>"Marienkanal I. Siedlung", "name:en"=>"Mari Canal I Settlement"
117 Matskhovriskari District Georgia 42.49071046643845 41.86587521954871 "name"=>"მაცხოვრისკარის უბანი", "name:en"=>"Matskhovriskari District", "name:ka"=>"მაცხოვრისკარის უბანი", "name:ru"=>"Мацховрискарский Район"
118 Mepetubani Georgia 42.2714576098268 42.70405369441504 "name"=>"მეფესუთუბანი", "name:en"=>"Mepetubani", "name:ka"=>"მეფეთუბანი", "name:ru"=>"Мепетубани"
119 Metekhi Georgia 41.69070447022534 44.814457434317525 "name"=>"მეტეხი", "name:de"=>"Metechi", "name:en"=>"Metekhi", "name:fr"=>"Métékhi", "name:ka"=>"მეტეხი", "name:ru"=>"Метехи"
120 Metekhi Georgia 41.690829100461265 44.813929 "name"=>"მეტეხი", "name:de"=>"Metechi", "name:en"=>"Metekhi", "name:fr"=>"Métékhi", "name:ka"=>"მეტეხი", "name:ru"=>"Метехи"
List of all Countries in Georgia

List of all States in Georgia

List of all Districts in Georgia

List of all Regions in Georgia

List of all Counties in Georgia

List of all Islands in Georgia

List of all Cities in Georgia

List of all Towns in Georgia

List of all Suburbs in Georgia